New York | Bangkok | Daegu | Milan | Skövde | Tokyo | Bilbao
Material Library Login
Om oss * Vad vi gör

 

Material ConneXion® använder materialkunskap för att hjälpa företag att skapa innovation!

 

Med bred och djup materialkunskap i kombination med upparbetade globala nätverk identifierar vi dagens materiallösningar och förutspår morgondagens möjligheter:

 

- Vi fungerar som en katalysator för nya material och produktidéer

- Vi skapar nya möjligheter för produktutveckling och effektiviseringar 

- Vi vägledar till miljövänliga materiallösningar och långsiktig hållbarhet 

- Vi bevakar material under utveckling samt söker outnyttjade möjligheter bland tillverkningstekniker 

- Vi hittar lösningar på specifika material- eller egenskapsutmaningar

- Vi identifierar materialtrender för specifika branscher

- Vi korsbefruktar innovativa materiallösningar mellan skilda branscher

 

Material ConneXion® använder materialkunskap för att hjälpa företag att skapa innovation!

 

Med bred och djup materialkunskap i kombination med upparbetade globala nätverk identifierar vi dagens materiallösningar och förutspår morgondagens möjligheter:

 

- Vi fungerar som en katalysator för nya material och produktidéer

- Vi skapar nya möjligheter för produktutveckling och effektiviseringar 

- Vi vägledar till miljövänliga materiallösningar och långsiktig hållbarhet 

- Vi bevakar material under utveckling samt söker outnyttjade möjligheter bland tillverkningstekniker 

- Vi hittar lösningar på specifika material- eller egenskapsutmaningar

- Vi identifierar materialtrender för specifika branscher

- Vi korsbefruktar innovativa materiallösningar mellan skilda branscher

© 2012 Material ConneXion, All rights reserved.