New York | Bangkok | Daegu | Milan | Skövde | Tokyo | Bilbao
Material Library Login
Om oss * Partners

IDC West Sweden AB

IDC West Sweden AB är Skaraborgs utvecklingsbolag för industrin. Vi har idag mer än 150 företag som har anslutit sig till oss genom att bli delägare.
 
Genom analys, förbättringsarbete och kompetensutveckling kan vi hjälpa dig att öka effektiviteten och lönsamheten inom de fem utvecklingsområden som IDC arbetar med: produktion, marknad, produktutveckling, material, kompetensförsörjning. Vi hjälper även våra delägare med finansieringsfrågor.
 
Utöver dessa områden initierar och driver vi olika projekt som bidrar till regionens utveckling och innovationskraft. Material ConneXion Skövde, världens största bibliotek och databas för material, är ett sådant projekt som under hösten 2012 etablerats i Skövde, som en del av vår verksamhet.
Vi arbetar kontinuerligt med behovsinventering och alla våra insatser baseras på företagens behov. Genom IDC kan du även ta del av bland annat nätverk, seminarier och förmånliga inköpsavtal.
 
IDC arbetar övergripande för hela Skaraborgsregionens tillväxt och samverkar med flera andra aktörer.
IDC West Sweden AB drivs utan eget vinstintresse och ägs av delägarna. Verksamheten finansieras till största delen av offentliga medel, bland annat från Västra Götalandsregionen, Skaraborgs kommunalförbund och EU:s strukturfonder samt VINNOVA. Våra möjligheter till förhöjd finansiering och utvecklingshjälp ökar med antalet delägare. 
 
Kort sagt - ju fler vi är, desto starkare blir vi.


 

 

IDC West Sweden AB

IDC West Sweden AB är Skaraborgs utvecklingsbolag för industrin. Vi har idag mer än 150 företag som har anslutit sig till oss genom att bli delägare.
 
Genom analys, förbättringsarbete och kompetensutveckling kan vi hjälpa dig att öka effektiviteten och lönsamheten inom de fem utvecklingsområden som IDC arbetar med: produktion, marknad, produktutveckling, material, kompetensförsörjning. Vi hjälper även våra delägare med finansieringsfrågor.
 
Utöver dessa områden initierar och driver vi olika projekt som bidrar till regionens utveckling och innovationskraft. Material ConneXion Skövde, världens största bibliotek och databas för material, är ett sådant projekt som under hösten 2012 etablerats i Skövde, som en del av vår verksamhet.
Vi arbetar kontinuerligt med behovsinventering och alla våra insatser baseras på företagens behov. Genom IDC kan du även ta del av bland annat nätverk, seminarier och förmånliga inköpsavtal.
 
IDC arbetar övergripande för hela Skaraborgsregionens tillväxt och samverkar med flera andra aktörer.
IDC West Sweden AB drivs utan eget vinstintresse och ägs av delägarna. Verksamheten finansieras till största delen av offentliga medel, bland annat från Västra Götalandsregionen, Skaraborgs kommunalförbund och EU:s strukturfonder samt VINNOVA. Våra möjligheter till förhöjd finansiering och utvecklingshjälp ökar med antalet delägare. 
 
Kort sagt - ju fler vi är, desto starkare blir vi.


 

 

© 2012 Material ConneXion, All rights reserved.